Efrat Dahan

050-4830-750

קורס תקשוב קליטת מסרים רוחניים

 תקשוב הוא היכולת לקלוט מסרים רוחניים שבדרך כלל מולדת ונמצאת פעילה אצל מספר קטן באוכלוסייה. עם הזמן גיליתי שכל אחד יכול לקבל מידע מעולמות רוחניות שמעבר לעולם הזה. ושאת היכולת הזאת אפשר לפתח אותה ומאוד בקלות! מבלי מדיטציות ונרות וכל מיני דימיון מודרך מסביב. "הקורס מאוד תכליתי.
למה המילה "תקשוב"? מפני שאנו לומדים להקשיב לקול הפנימי שלנו על מנת לתרגם את הקול הגבוה שמגיע אילנו! בנוסף תקשוב היא מילה של תקשורת. וכל העיניין של קבלת מידע היא דרך תקשורת רוחנית

הרמה הבסיסית – 4 מפגשים

כלים להתפתחות אישית, ניקוי את הכלי שלנו. (אני מאמינה שככל שהכלי שלנו טהור כך המידע גם יהיה טהור יותר.) כלים לקבל את המידע, פתיחת צינורות רוחניים, כלים לטפל אנרגטית ומרחוק במה שרואים במהלך התקשוב – שיטת טיפול אנרגטית - ראשונה

הרמה המתקדמת – 6 מפגשים

שיטת טיפול אנרגטית שנייה - פתיחת העין השלישית טיפול בזוגיות, טיפול במערכות קשרים משפחתיים טיפול בגלגולים קודמים טיפול במחסומים רגשיים/רוחניים/נפשיים. אפשר להפסיק את הלימוד ברמה הבסיסית למי שרוצה בעיקר לייעוץ מבלי לטפל

הרמה משודרגת 7 מפגשים

שילוב של אור האמונה עם שלושת המימדים .הטיפול נהיה יותר קצר עם תוצאות מדהימות תוך כמה זמן אני אהיה פתוחה לקבל את המידע? לרוב, בפגישה הראשונה